Odstąpienie od umowy

Czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyny?

Nie, w relacjach b2b nie ma zastosowania przepis udostępniony dla klientów detalicznych.

 

Czy jeśli mój klient odstąpił od umowy w ciągu 14 dni, to czy mogę zwrócić do Państwa zakupiony produkt?

Z reguły nie przyjmujemy zwrotów z tytułu umów konsumenckich zwracanych przez klientów do Sklepu. W wyjątkowych przypadkach jest to jednak możliwe w celu budowy dobrych relacji biznesowych. Sklep musi jednak dostarczyć produkt nieuszkodzony i nieużywany na swój koszt.

 

 

Jeśli dokonujesz zakupu, lecz nie prowadzisz dalszej odsprzedaży towaru:

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Wedle ustawy mają Państwo prawo odstąpić od umowy kupna towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru.

Proszę pamiętać, że wedle ustawy konsument ma możliwość korzystania z rzeczy jedynie w zakresie  koniecznym do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. Rzeczy używane w sposób przekraczający tę definicję mogą zostać przecenione i konsument użytkujący ją i następnie zwracający może zostać obciążony różnicą tych wartości. Domniemuje się, że ten zakres czynności obejmuje takie, które kupujący miałby w klasycznym sklepie stacjonarnym (przymierzenie towaru, wyciągnięcie z pudełka, dokładne obejrzenie i temu podobne).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas poinformować o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia:

a) wysyłając wiadomość na adres:

Eldar

ul. Wodociągowa 2

17-332 Milejczyce

b) telefonicznie pod numerem: +48 733 888 078

c) przez wiadomość email: sklep@domogost.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wyznaczonego terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),  nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam kupiony produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Adres do zwrotu zakupionego towaru:

Eldar

ul. Wodociągowa 2

17-332 Milejczyce

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wówczas produkt może zostać przeceniony i będziemy musieli pomniejszyć kwotę zwrotu o odpowiednią wartość.

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

..............................

   podpis konsumenta

pixel